สำหรับน้องๆที่ได้สมัครเรียนกับ Kyna English ไว้ก่อนหน้านี่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ใหม่ได้โดย กรอกเบอร์มือถือและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเปิดใช้งาน (เหมือนกับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นของ Kyna English)
หากที่ข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลทางด้านล่างของเว็บไซต์