เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 10 ชั่วโมง 54 นาที
206 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kyna English
Kyna English

ผู้พัฒนาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านอย่างได้ผลตามมาตรฐานสากล Cambridge Young Learner Framework สำหรับเด็ก 3 – 12 ปี สอนตั้งแต่ระดับง่าย ๆ จนถึงระดับพื้นฐานที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนสนุกกับเนื้อหาต่างๆ การเรียนด้วยเกม และการบ้านที่หลากหลาย

Level 1 Phonics

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียงให้ชัดเจนแบบเจ้าของภาษา

โดย Kyna English
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 1,099 บาท
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร Cambridge English  เนื้อหาเน้นไปที่การฝึกออกเสียงคำศัพท์ และประโยคที่ถูกต้อง การจัดกลุ่มคำศัพท์ใกล้ตัว และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ได้จากการเรียนคอร์ส Phonics

 • เด็กสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามแบบเจ้าของภาษา
 • เรียนรู้วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษของคำที่มีเสียงควบในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 • เรียนคำศัพท์ด้วยวิธีการจำง่าย ๆ กับ Flash Card

Level 1: Phonics ประกอบด้วย
 • 200+ บทเรียน
 • 80+ กฎการออกเสียง
 • 1,100+ คำศัพท์ใหม่

ร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ไปกับ Kyna English by Course Square and Kyna for Kids คอร์สภาษาอังกฤษคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี เมื่อเรียนครบทั้ง 5 ระดับ สามารถวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับ A2 คือระดับสูงสุดของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก หรือ Young Learners

A B C
เวลา(นาที)
Aa FREE 2:48  
Bb FREE 3:06  
Cc FREE 3:05  
Review 1 FREE 4:23  
D E F
เวลา(นาที)
Dd 2:43  
Ee 2:53  
Ff 2:56  
Review 2 4:08  
G H I
เวลา(นาที)
Gg 2:43  
Hh 2:53  
Ii 3:20  
Review 3 4:13  
J K L
เวลา(นาที)
Jj 2:43  
Kk 2:53  
Ll 2:55  
Review 4 4:03  
M N O
เวลา(นาที)
Mm 3:02  
Nn 2:53  
Oo 2:56  
Review 5 4:02  
P Q R
เวลา(นาที)
Pp 3:06  
Qq 3:06  
Rr 3:06  
Review 6 4:23  
S T U V
เวลา(นาที)
Ss 3:06  
Tt 3:06  
Uu 3:07  
Vv 3:06  
Review 7 5:46  
W X Y Z
เวลา(นาที)
Ww 3:06  
Xx 2:47  
Yy 3:06  
Zz 3:06  
Review 8 5:43  
a am an
เวลา(นาที)
a 2:34  
am 2:43  
an 2:44  
Review 9 4:50  
ad ap ag at
เวลา(นาที)
ad 2:43  
ap 2:19  
ag 2:19  
at 2:44  
Review 10 6:27  
e et en ed
เวลา(นาที)
e 2:10  
et 2:44  
en 2:45  
ed 2:20  
Review 11 6:09  
i ip ib id
เวลา(นาที)
i 2:11  
ip 2:47  
ib 1:54  
id 1:29  
Review 12 5:33  
in ig it ix
เวลา(นาที)
in 2:43  
ig 2:43  
it 2:43  
ix 1:59  
Review 13 9:14  
o ot op
เวลา(นาที)
o 2:35  
ot 2:48  
op 2:22  
Review 14 5:48  
u ug ud up
เวลา(นาที)
u 2:33  
ug 2:43  
ud 2:43  
up 2:22  
Review 15 8:58  
ut ub um un
เวลา(นาที)
ut 2:48  
ub 2:26  
um 2:46  
un 2:46  
Review 16 7:57  
ame ake ate ave
เวลา(นาที)
ame 1:49  
ake 2:14  
ate 2:39  
ave 2:39  
Review 17 9:29  
ime ike ive ine
เวลา(นาที)
ime 1:46  
ike 2:15  
ive 2:40  
ine 2:40  
Review 18 7:06  
o_e (long o) u_e (long u)
เวลา(นาที)
o_e 2:48  
u_e 2:22  
Review 19 3:58  
ai (long a) ay
เวลา(นาที)
ai 2:43  
ay 2:43  
Review 20 5:30  
ee ea (long e) y ey
เวลา(นาที)
ee 2:48  
ea 2:48  
y 2:37  
ey 2:48  
Review 21 8:36  
igh ie/i_e y (long i)
เวลา(นาที)
igh 2:47  
ie/i_e 2:20  
y (long i) 2:15  
Review 22 7:14  
oa (long o) ow
เวลา(นาที)
oa 2:48  
ow 2:48  
Review 23 4:26  
ue ui ew oo
เวลา(นาที)
ue 2:22  
ui 2:52  
ew 2:47  
oo 2:47  
Review 24 8:23  
bl cl br cr fl gl
เวลา(นาที)
bl 3:12  
cl 2:47  
br 2:47  
cr 2:47  
fl 2:22  
gl 2:22  
Review 25 12:31  
fr gr pl sl dr tr
เวลา(นาที)
fr 2:19  
gr 2:19  
pl 2:23  
sl 1:54  
dr 2:43  
tr 2:19  
Review 26 8:39  
sm sn sp sw st
เวลา(นาที)
sm 2:19  
sn 1:54  
sp 2:19  
sw 2:19  
st 2:43  
Review 27 6:56  
sh ch tch ph wh
เวลา(นาที)
sh 2:43  
ch 2:19  
tch 2:22  
ph 2:43  
wh 2:19  
Review 28 8:02  
Voiced th Unvoiced th ck qu
เวลา(นาที)
Voiced th 2:16  
Unvoiced th 2:43  
ck 2:16  
qu 2:16  
Review 29 6:43  
ng nk nd nt lt mp
เวลา(นาที)
ng 2:19  
nk 2:43  
nd 2:19  
nt 2:22  
lt 1:54  
mp 1:54  
Review 30 8:28  
sk sc spr str spl squ
เวลา(นาที)
sk 2:16  
sc 2:16  
spr 1:51  
str 2:16  
spl 1:51  
squ 1:51  
Review 31 8:09  
soft c soft g voiced s
เวลา(นาที)
Soft c 2:05  
Soft g 2:05  
Voiced s 1:40  
Review 32 4:13  
ar ir ur er or
เวลา(นาที)
ar 2:19  
ir 2:19  
ur 2:19  
er 1:29  
or 1:54  
Review 33 6:23  
ou ow oi oy oo u
เวลา(นาที)
ou 2:15  
ow 1:51  
oi 2:15  
oy 2:16  
oo 2:15  
u 1:42  
Review 34 8:37  
au aw all wa or oar
เวลา(นาที)
au 1:53  
aw 1:52  
all 1:51  
wa 1:52  
or 1:52  
oar 1:51  
Review 35 7:26  
are air ea ear eer
เวลา(นาที)
are 1:53  
air 2:19  
ea 1:54  
ear 2:19  
eer 1:53  
Review 36 6:19  
a e i o u
เวลา(นาที)
a 1:39  
e 1:39  
i 1:39  
o 1:39  
u 1:39  
Review 37 5:17  
schwa a e i o u
เวลา(นาที)
Schwa a 2:05  
Schwa e 1:39  
Schwa i 1:17  
Schwa o 1:19  
Schwa u 1:42  
Review 5:01  
Silent sounds: kn wr mb ve rh st
เวลา(นาที)
kn 1:54  
wr 1:53  
mb 2:19  
ve 1:45  
rh 1:29  
st 1:29  
Review 39 6:12  
ture sure tion sion ous ful
เวลา(นาที)
ture 2:05  
sure 1:39  
tion 1:39  
sion 1:17  
ous 1:17  
ful 1:39  
Review 40 6:11  
All Units - Kyna English Phonics Book.pdf
Kyna English Phonics Exam.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ได้ฝึกการออกเสียง และสำเนียงการพูดที่ถูกต้องจริงๆครับ
  ทวิชาติ คำชาตา

 • ได้ฝึกการออกเสียงดีมากค่ะ
  พรทิพย์ สุดชาติ

 • ดีค่ะ good
  นวพร เพียลาดไหล

 • ดีมาก
  ดิลก พฤทธิพงศ์กุล

 • good
  Thepparat Paefuen

 • ดีมากเลยคะ
  จุฑารัตน์ แย้มเนตร

 • very good
  Prutyumon Lepananon